Een nieuwe website voor CE-iT

CE-iT wordt dit jaar 13 en in die 13 jaar is er veel veranderd. Waar het idee eerst was om “plug-and-play” debiteurenbeheer software te leveren aan organisaties, is dat inmiddels uitgegroeid tot een applicatie die heel veel meer kan. En die klanten ook gebruiken om meer mee te doen.

Wat in de loop der jaren eigenlijk niet is veranderd is onze technische focus. Wij zijn geen organisatie met een strak georganiseerde verkoop- en marketingafdeling. Online uitingen en beurzen hebben daardoor ook niet onze primaire focus. Die focus op beurzen zal niet snel komen, maar wat we wel veranderen zijn onze online uitingen.

Het eerste resultaat van deze verandering is onze nieuwe website. Met deze website hebben we geprobeerd dichtbij de kern van CE-iT te blijven. Dus geen “spiegeltjes en kraaltjes”, maar wel informatie die van toegevoegde waarde is voor klanten en niet klanten van CE-iT. Naast het design van de website is ook de manier waarop wij vertellen wat wij doen veranderd. Een paar punten wil ik hierna verder toelichten.

Release notes

De ontwikkeling in MA!N volgen elkaar hard op. Als gebruiker zie je dat niet altijd direct, omdat veel van de ontwikkelingen op de achtergrond plaatsvinden. Die zijn niet direct visueel, maar kunnen ongemerkt veel invloed hebben. Een voorbeeld is de manier hoe MA!N brieven verwerkt. Recent is dit aangepast en als deze optie aan wordt gezet kan de verwerking van brieven en e-mails wel een factor 3 of soms zelfs een factor 10 sneller gaan. Visueel zie je als gebruiker niets, maar je merkt het wel. En zo zijn er nog veel meer ontwikkelingen.

Dit soort wijzigingen worden beschreven in de release notes. Op de oude website was er al een sectie voor release notes, maar we hebben deze functie verbeterd. Hierdoor kun je beter scrollen en zoeken door de release notes. Als je het zoekveld vult, dan worden direct alle relevante release notes getoond.

Website CE-iT - Release notes

Blogs

Wij hebben veel uiteenlopende klanten, doen veel projecten en kijken doorlopend naar nieuwe ontwikkelingen. Daar leren wij zelf heel veel van en die kennis willen wij graag delen. Op onze nieuwe website willen wij dit gaan delen in de vorm van blogs.

FAQ

Een punt dat nog in ontwikkeling is, is een nieuwe FAQ voor veel voorkomende vragen. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we die het beste vorm kunnen geven. De insteek verschilt namelijk per type gebruiker. Denk aan een bestaande gebruiker, iemand die MA!N wellicht wil gaan gebruiken, een IT’er, etc.

Als je dus kijkt naar de wijzigingen in onze online uitingen dan richten die zich dus vooral op het delen van kennis en informatie. Wij geloven namelijk in het openbaar delen van kennis en informatie, zodat anderen van ons kunnen leren en wij weer van anderen kunnen leren.