Processen rond een kredietverzekering automatiseren

Organisaties sluiten een kredietverzekering af om het risico van niet betaalde facturen, bijvoorbeeld als een debiteur failliet gaat, af te dekken. De kredietverzekeraar stelt hier echter wel eisen bij zoals het tijdig achterstalligmelden van facturen. Daarnaast vallen facturen vanaf de achterstalligsheidsdatum niet meer onder de dekking van de verzekering. MA!N kan, als onderdeel van het credit management of losstaand, processen rond kredietverzekeringen op meerdere manieren ondersteunen en we willen de meest gebruikte toepassingen toelichten.

Achterstalligheidsmeldingen

MA!N kan op basis van ingestelde parameters vaststellen of een factuur achterstallig is of achterstallig dreigt te raken. Op het moment dat een dergelijke situatie zich voordoet dan kan er een actie voorgesteld worden voor een medewerker of MA!N stuurt een bericht naar de kredietverzekeraar. Het laatste biedt de meeste zekerheid dat de melding tijdig wordt gedaan, maar de meeste organisaties willen eerst nog een handmatige check doen en kiezen daarom voor de eerste optie.

Berekenen achterstalligheid

Op het moment dat je als organisatie veel facturen stuurt naar een klant, dan is het soms bewerkelijk en tijdrovend zijn om inzichtelijk te houden of facturen in achterstalligheid worden geleverd of niet. MA!N kan de berekeningen om dit te bepalen, doorlopend op de achtergrond uitvoeren. Dit reduceert risico’s en bespaart tijd.

Kredietverzekering met zelfbeoordeling

Indien er sprake is van een polis met zelfbeoordeling dan kan MA!N hierin ondersteunen. MA!N ondersteunt tal van opties voor berekeningen, waarbij gekeken kan worden naar omzet, betalingsgedrag, kredietinformatie en meer. De software bekijkt continu wat de status is en welke kredietlimiet conform de polis van toepassing is. In het geval van wijzigingen of overschrijdingen zal MA!N een melding geven richting een medewerker.

MA!N kan tevens signaleren wanneer een polis of kredietlimiet de einddatum bereikt, zodat hier tijdig actie op kan worden ondernomen.

Door MA!N processen rond kredietverzekeringen te laten ondersteunen, zorg je dat er een doorlopende bewaking is. Hiermee worden risico’s gereduceerd en zorg je dat medewerkers zich op de uitzonderingen kunnen richten.