Hoe werkt de flexibiliteit van MA!N

Namens CE-iT vertel ik bij veel organisaties over de flexibiliteit van MA!N. MA!N kan heel veel en dat roept dan regelmatig de vraag op “Wat is MA!N eigenlijk en hoe kan dat dan?” In deze blog ga ik daarom proberen uit te leggen wat MA!N is en hoe het kan dat het zo ontzettend veel flexibiliteit biedt, zonder dat wij de standaard software aanpassen voor individuele klanten.

Wat doet MA!N?

Deze vraag is eigenlijk direct de moeilijkste. Want wat doet MA!N? Met Collect-iT, de voorloper van MA!N, was dat antwoord vrij simpel: het ondersteunen en automatiseren van debiteurenbeheer. Het was daarbij in eerste instantie niet de bedoeling om hele specifieke inrichtingen voor klanten te maken. Door vragen van klanten zijn we daar echter van af gaan wijken met MA!N als resultaat. De basisfuncties van MA!N vinden haar oorsprong in het debiteurenbeheer en dat heeft zich vervolgens ontwikkeld naar credit management. Inmiddels ondersteunt het workflows in de breedste zin van het woord. Met af en toe eens stap naar andere gebieden zoals het beheren van (historische) data.

In de praktijk betekent bovenstaande dat MA!N zeer uiteenlopend door organisaties wordt gebruikt. Dit gaat van debiteurenbeheer bij een MKB bedrijf tot het bijzonder beheer bij een bank en van facturatie bij tot het digitaliseren van het inkoopproces. En dat allemaal binnen één en dezelfde applicatie zonder maatwerk op de standaard software.

De flexibiliteit van MA!N is mogelijk doordat we de applicatie hebben opgedeeld in vier lagen:

  1. User interface
  2. GUI set-up
  3. Database set-up
  4. MA!N core

Hierna wordt kort beschreven wat je met elke laag kan.

User interface

De eerste laag is de user interface. Dit is de laag waar je als eindgebruiker werkt. Hier leg je notities vast, plan je activiteiten en voer je acties uit. De indeling van de user interface kan per functie verschillen. Het idee is dat je als gebruiker een opzet krijgt die bij jouw werk past.

MA!N user interface

GUI set-up

De volgende laag is de eerste laag voor de functionele inrichting van MA!N. Hier kun je brieven aanmaken, autorisaties regelen, behandelpaden of workflows opzetten en meer. Hier hoef je geen programmeur voor te zijn, want eigenlijk doe alles je met behulp van het aan of uit te zetten van “vinkjes” bij functies.

MA!N GUI set-up

Database set-up

De derde laag betreft de database set-up. Deze laag maakt het mogelijk om gebruik te maken van niet “standaard” functionaliteiten. Dit zijn bijvoorbeeld functies die niet door veel organisaties gebruikt worden of functies waar een specifieke business logica op van toepassing is. Hier worden bijvoorbeeld schermen ingericht en koppelingen met derden zoals Creditsafe en BKR. Een deel van de klanten laat dit door CE-iT doen, maar er zijn ook klanten die hier zelf functies aanpassen en toevoegen. Om dit te kunnen doen is er SQL en eventueel XML kennis nodig.

MA!N database set-up

MA!N Core

Alle lagen leiden uiteindelijk tot de core van MA!N. Deze core is dus voor elke klant gelijk. Het is de motor die alle andere lagen faciliteert en die de flexibiliteit van MA!N mogelijk maakt. In deze laag worden geen klant specifieke functies ingericht, maar worden generieke functies bepaald zoals het kunnen werken met webservices voor communicatie met systemen of derden, maar ook bijvoorbeeld het kunnen verwerken van brieven en e-mail.

De flexibiliteit van MA!N

Waar gaat het heen?

MA!N zal zich volgens het huidige pad verder blijven ontwikkelen. Dat betekent dat we, waar mogelijk, meer flexibiliteit blijven toevoegen. Een van de mogelijkheden die er nu al is, maar die zich verder zal ontwikkelen is het aansturen van workflows via andere interfaces dan die van MA!N zelf. Dit kan via Outlook, maar ook binnen andere systemen. In beide gevallen is MA!N dan puur de motor die het proces aanstuurt.

Het bovenstaande geeft in vogelvlucht een uitleg over hoe de flexibiliteit van MA!N werkt. Wil je meer weten? Neem dan contact op of stuur een e-mail. We vertellen je graag meer.