Het gebruik van een klanthiërarchie

In een makkelijke wereld heb je als organisatie een klant en die klant heeft een relatienummer waar alles van die klant aan gekoppeld wordt. De echte wereld is echter vaak wat complexer. Helemaal als organisaties en klanten groter worden. Om dan toch overzicht te houden, en slim te kunnen werken, is het handig om binnen systemen met een klanthiërarchie te kunnen werken.

Wat is een klanthiërarchie

Het idee van een klanthiërarchie is dat er een structuur wordt opgezet waarbij verschillende klanten onder één paraplu worden geplaatst. Je wilt bijvoorbeeld van Microsoft zien wat de cijfers per regio zijn, maar ook per land. Of je wilt weten wat de cijfers per divisie zijn.

Met een klanthiërarchie krijg je bovenstaande inzichtelijk. Ook als elke entiteit, divisie of land apart gefactureerd wordt.

Klantbomen in MA!N

Zo’n structuur van klanten is mooi, maar vaak een drama om in de praktijk mee te werken. Probeer maar eens om alle informatie geordend in een rapportage te krijgen of een klantgroep één rekeningoverzicht te sturen. Een factuur is meestal vrij simpel omdat het aan één entiteit gericht is. Bij een aanmaning komt het echter geregeld voor dat de klant dit centraal heeft geregeld en dus alles op één overzicht wil. Daarnaast is de informatie vaak verspreid over meerdere systemen of databases. Juist om die redenen hebben wij het mogelijk gemaakt om binnen MA!N klantbomen in te richten met verschillende niveau’s.

klanthiërachie

In de praktijk betekent het kunnen werken met een klanthiërarchie dat je als organisatie vanuit verschillende invalshoeken een klant kunt bekijken. Bijvoorbeeld:

  • Een sales director kan op corporate niveau beginnen en vanaf daar inzoomen.
  • Een debiteurenbeheerder kan een groep klanten binnen een hiërarchie als één klant aanmanen.
  • Risk management kan bij het beoordelen van het risico van een individuele debiteur eenvoudig de exposure en het risico op groepsniveau vaststellen.

De manier hoe je dit kunt toepassen gaat ver. Je hoeft het namelijk niet tot MA!N te beperken, want MA!N kan ook andere systemen met deze informatie voeden. Op die manier kan MA!N als een soort data hub fungeren.

Lees ook: MA!N als data hub voor rapportages en managementinformatie