Credit Management software die doet wat jij wilt, omdat iedere organisatie anders is en de wensen van morgen niet de wensen van vandaag zijn

 

 

Wij hebben onze software MA!N ontwikkeld met het idee dat iedere organisatie anders is en dat de wensen van vandaag niet de wensen van morgen zijn. Met dat in het achterhoofd hebben wij ons tot doel gesteld om MA!N een ongekende flexibiliteit mee te geven. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk dat de software op uiteenlopende processen wordt ingezet zoals debiteurenbeheer, inkoop en data beheer, maar ook dat het wordt gebruikt door zowel MKB bedrijven, banken, ziekenhuizen en meer.

Debiteurenbeheer

MA!N helpt om standaardtaken van het debiteurenbeheer te automatiseren en biedt in een oogopslag een volledig klantbeeld. Er kan met verschillende klantprofielen worden gewerkten en de applicatie beoordeelt welke actie voor welke klanten uitgevoerd moet worden. Aangezien een situatie niet altijd zwart-wit is, kan MA!N ook kijken naar klant specifieke eigenschappen om zodoende naast het standaard proces aanvullende acties voor te stellen voor een individuele klant. Op die manier wordt er een mix gecreëerd tussen efficiency en effectiviteit.

Om slim te kunnen werken biedt MA!N mogelijkheden om correspondentie in batches te verwerken en biedt het opties voor een integratie met email, SMS, AcceptEmail, iDeal en meer.

Lees op de volgende pagina’s meer over debiteurenbeheer en betalingsregelingen.

Dispuut Management

Disputen zijn vaak de oorzaak van het niet (tijdig) betaald worden van een factuur. MA!N biedt daarom een uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen van disputen, het beheren van disputen en het betrekken van de verantwoordelijke personen in het proces.

Lees op de volgende pagina meer over dispuut management.

Risk Management

Credit Risk Management is een belangrijk onderdeel van het Credit Management. De manier hoe dit wordt toegepast verschilt echter sterk per organisatie en branche. Het is duidelijk geen one-size-fits-all en daar kan met MA!N heel goed op in worden gespeeld.

Je hebt de mogelijkheid om externe kredietinformatie in te lezen of om MA!N zelf kredietlimieten te laten berekenen. Daarnaast kun je ook informatie over werkmaatschappijen heen in kaart brengen of het risico van een klantgroep.

Maak je gebruik van een kredietverzekering, dan is het mogelijk om de zelfbeoordeling door MA!N uit te laten voeren. MA!N kan tevens triggers geven voor het tijdig uitvoeren van meldingen met betrekking tot achterstalligheid.

Bijzonder beheer

Het bijzonder beheer voor hypotheken en andere kredietvormen vergt een andere inrichting en aanpak binnen software dan regulier credit management. Vaak gaat het om grote aantallen leningen met een behoorlijk financieel risico en dat vraagt een andere aanpak dan regulier credit management. Er zijn namelijk nogal wat factoren die van invloed zijn de mogelijkheden van zowel de leningnemer als die van de bank.

Door binnen MA!N additionele “business rules” voor processen in te richten, kan de applicatie volledig aansluiten op de portefeuille van de bank. Denk daarbij aan processen rondom WSNP, veilingen of werkloosheid. MA!N ondersteunt verder zaken als veilingen, forbearance, het werken met meerdere schuldenaren en WSNP.

Workflows in Outlook

Automatisering is iets moois alleen het leidt er ook toe dat mensen in veel systemen moeten werken. Met MA!N maken we het mogelijk om verschillende workflows via Outlook te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het goedkeuren van inkoopfacturen of kredietlimieten. MA!N kijkt wie wat moet doen en plaatst bij die gebruiker een taak in Outlook. De gebruiker ziet binnen Outlook alle benodigde informatie en handelt daar de taak af. MA!N beoordeelt vervolgens wat de volgende stap is in het proces.

Als gebruiker hoef je Outlook dus niet te verlaten en verlaag je het aantal systemen waar je in moet werken. Dat maakt het werken net wat makkelijker en laagdrempeliger. Wil je meer weten? Lees dan ook onze blog over een workflow integratie met Outlook.

Rapportages

Om goed te kunnen sturen heb je informatie nodig die je helpt om de juiste richting te bepalen. MA!N biedt hier verschillende mogelijkheden voor. Zo heb je de beschikking over dashboards maar ook over een datawarehouse. Je kunt standaard rapportages inrichten, MA!N koppelen aan een interne BI tool zoals Cognos en er is zelfs de optie om MA!N te koppelen aan Excel. In het laatste geval kun je met draaitabellen in Excel rechtstreeks rapportages met maken met data vanuit MA!N.

Lees op de volgende pagina meer hoe MA!N in de praktijk ingezet kan worden voor rapportages.

Wie is CE-iT

Bij CE-iT doen we dingen soms anders. Anders maar altijd met als doel om het uiteindelijk slimmer te doen. Slimmer binnen onze software en slimmer voor de klant en gebruikers.Wij bestaan sinds 2003 en ontwikkelen software. Software die flexibel is, omdat de wereld dat vraagt en wensen van vandaag niet de wensen van morgen zijn.

Lees meer over ons of laat stuur een email als je meer over onze software wilt weten.