FAQ

We hebben de meest gestelde vragen verzameld. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij, dan helpen we je graag verder en willen we je vragen om contact met ons op te nemen.

Werkt MA!N met webservices?

MA!N kan werken met webservices. In de meeste gevallen wordt er een klantspecifieke configuratie uitgevoerd.

Kan ik met kredietinformatie werken in MA!N?

MA!N kan data inlezen van de meeste bekende leveranciers van kredietleveranciers. Dat kunnen met behulp van losse bestanden of via webservices. In het laatste geval is het mogelijk om ook het proces van het opvragen van informatie binnen MA!N te laten verlopen.

Naast data van externe leveranciers is het ook mogelijk om MA!N zelf een risicoberekening te laten uitvoeren op basis van bijvoorbeeld omzet en betalingsgedrag. Deze data kan ook gecombineerd worden met externe kredietinformatie.

Is het mogelijk om e-mail te gebruiken?

Het is mogelijk om bulk of individuele e-mails via MA!N te versturen.

Kan MA!N SMS versturen?

Het is mogelijk om bulk of individuele SMS berichten via MA!N te versturen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de SMS provider waar de klant een overeenkomst mee heeft.

Is het mogelijk om informatie van derden in te lezen?

Het inlezen van data van derden is mogelijk op basis van losse bestanden of op via webservices.

Kan ik een correspondentie per batch versturen?

Het is mogelijk om correspondentie per batch te versturen. Dit kan door de gebruiker worden geïnitieerd of door MA!N zelf als achtergrond taak. Het betreft zowel brieven, e-mail als SMS.

Slaat MA!N correspondentie op in het centrale archief van onze organisatie?

Standaard bewaart MA!N zelf alle correspondentie. Het is echter ook mogelijk om MA!N alle uitgaande correspondentie op te laten slaan in een centraal archief. Hierbij kan ook ingesteld worden dat gebruikers documenten, die in het centraal archief staan, raadplegen vanuit MA!N.

Kan ik een risicoprofiel toewijzen aan een klant?

Het is mogelijk om een risicoprofiel toe te wijzen aan klant. Dit kan handmatig, “automatisch” op basis van een al bestaand profiel in andere systemen of door er een door MA!N te laten berekenen.

Hoe communiceert MA!N met andere systemen binnen onze organisatie?

MA!N kent zeer veel mogelijkheden om met andere systemen te communiceren. Dit kan op basis van een periodieke import en export, bijvoorbeeld op basis van CSV of XML bestanden, of op basis van webservices. In het laatste geval is het mogelijk om met een realtime interface te werken, zodat gebruikers altijd over de meest actuele data beschikken.

Wie verzorgt de hosting van MA!N?

De hosting van MA!N kan zowel door de klant als door CE-iT worden verzorgd. CE-iT biedt zelf twee opties voor hosting:

  • Azure: CE-iT heeft een eigen omgeving bij Microsoft Azure. De klant kan hierbij kiezen voor een shared of een dedicated omgeving. Bij een shared omgeving wordt de infrastructuur gedeeld met andere klanten, maar elke klant heeft wel een eigen database en klanten kunnen niet bij de omgeving. In het geval van een dedicated omgeving , heeft de klant een eigen infrastructuur voor MA!N waar geen andere klanten toegang toe hebben. In het geval van Microsoft Azure wordt de niet enkel in Nederland opgeslagen.
  • Solvinity: de hosting die CE-iT met haar partner Solvinity biedt, betreft een dedicated omgeving voor een klant die SOC2 gecertificeerd is. Het betreft een redundant netwerk met drie actieve data centers in Nederland. De kosten voor deze hosting optie zijn hoger dan die van de Azure optie. Klanten die deze optie kiezen hebben vaak te maken met vanuit privacy vraagstukken en zijn bijvoorbeeld banken of lokale overheden.

Is MA!N een webapplicatie?

MA!N is geen webapplicatie, maar dat betekent niet dat het niet via het internet benaderd kan worden. Op het moment dat wij namelijk de hosting verzorgen bijvoorbeeld voor klanten, dan benaderen wij MA!N via internet. Als gebruiker start je dan de browser op en navigeer je naar het door ons opgegeven adres. Vervolgens start Microsoft RDS. Als gebruiker hoef je niets te installeren, maar ervaar je toch alle voordelen van de volledige applicatie.

Het is ook mogelijk om (delen van) de applicatie via een webportal te publiceren. Deze webportal kan door CE-iT worden opgezet, maar het is ook mogelijk om MA!N bijvoorbeeld op bestaand intranet of klantportaal aan te sluiten.

Kan er een audit trail worden uitgevoerd?

Standaard worden al veel handelingen in MA!N gelogd, daarnaast kan dit ook voor klantspecifieke worden ingesteld zodat het door middel van een audit trail kan worden achterhaald.

Welke rapportagevormen ondersteunt MA!N?

MA!N beschikt over een uitgebreide functie voor rapportages. Rapportages worden in de meeste gevallen op maat gemaakt voor de klant, omdat de ervaring leert dat iedere klant andere wensen heeft. MA!N ondersteunt de volgende opties:

  • Dashboards binnen MA!N: deze worden meestal gebruikt om snel op hoofdlijnen overzicht te krijgen.
  • Koppeling met datawarehouse klant: de data wordt dan vanuit MA!N beschikbaar gesteld en de klant zet zelf de rapportages op in het datawarehouse
  • Report builder MA!N: dit biedt de mogelijkheid om “standaard” rapportages binnen MA!N te ontwikkelen.
  • Datawarehouse MA!N in combinatie met Excel: gebruikers kunnen bijdeze variant zelf, met behulp van draaitabellen, rapportages ontwikkelen in Excel met data vanuit MA!N.