Credit Risk Management in MA!N

Hoe meet je het risico van een relatie? Of hoe meet je een kans? En als je dat hebt bepaald, hoe zorg je dan dat je de relaties kunt volgen? Dit zijn slechts een paar vragen waar je tegenaan loopt op het moment dat je credit risk management wilt inrichten binnen een organisatie. We willen daarom wat ideeën delen over hoe sommige van onze klanten dit binnen MA!N hebben opgelost.

Wat is credit risk management

Om te bepalen wat de software moet ondersteunen, zullen we eerst moeten vaststellen wat credit risk management is. De complexiteit verschilt namelijk sterk per organisatie, branche en het type relatie. Voor deze blog willen we het generiek houden en daarom hanteren we de volgende uitgangspunten die de software moet ondersteunen:

  • We willen de kredietwaardigheid van een relatie weten.
  • We willen zowel externe als interne data gebruiken.
  • We willen een signalering hebben als bepaalde waardes wijzigen of worden overschreden.

Input

Het vaststellen van de kredietwaardigheid kan gebeuren aan de hand van zowel externe als interne data. Eventueel aangevuld met een menselijke beoordeling. Je hebt dus verschillende databronnen, waarbij je onder andere kunt denken aan:

  • Externe data, waarbij verschillende bronnen als Creditsafe en Bureau Van Dijk geraadpleegd kunnen worden. MA!N kan via webservices data met deze organisaties, en anderen, uitwisselen.
  • Als organisatie heb je zelf ook veel data. Denk aan betalingservaringen van de betreffende relatie of klantgroep en omzetcijfers.
  • Afhankelijk van het type relatie, kunnen medewerkers (bijvoorbeeld analisten) ook nog een bepaalde beoordeling invoeren die als factor meegenomen kan worden in de berekening.

Als je als organisatie andere relevante gegevens hebt, dan kun je die ook als bron toevoegen.

Scoremodel en berekening

We hebben dus verschillende databronnen en die data moet samengevoegd worden zodat er een score ontstaat. Bijvoorbeeld een risicoscore en/of een kredietlimiet. Hierbij krijgen de verschillende onderdelen wegingsfactoren, wat uiteindelijk leidt tot een formule die ingericht wordt binnen MA!N. Met behulp van een onderhoudsscherm kun je als klant zelf de wegingsfactoren aanpassen en onderhouden, zodat het model actueel blijft.

Je kunt ook slechts één bron, bijvoorbeeld de externe data, gebruiken. In dat geval is een scoremodel in principe niet van toepassing.

Als klant bepaal je of MA!N de limiet op basis van de data zelfstandig bepaalt of dat hier nog menselijke tussenkomst voor nodig is. Hierbij wordt gewerkt met een autorisatiematrix die bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden voor het goedkeuren van limieten door derden binnen de organisatie.

Bewaking

Op het moment dat je inzicht hebt in het potentiële risico dan ben je er nog niet, want een eenmalige berekening zal niet volstaan. Bedrijven ontwikkelen zich en daarmee kan ook de kredietwaardigheid zich zowel positief als negatief ontwikkelen. Om die reden zal de software de relatie, op basis van vooraf ingestelde criteria, doorlopend volgen. Denk bijvoorbeeld aan een verandering in de daadwerkelijke kredietlimiet, maar ook iets als een wijziging in het gemiddeld aantal dagen tot betaling van een factuur of een sterke omzetstijging. Wijzigingen in gedrag vormen namelijk vaak een sterke voorspellende factor, ook al lijkt de situatie over het geheel genomen nog in orde.

Op het moment dat een of meerdere van de ingestelde criteria van toepassing zijn, kan MA!N acties voorstellen of ondernemen. Tijdens de implementatie wordt bepaald wat er wanneer dient te gebeuren.

Met de bewaking hebben we de cirkel feitelijk rond. We beginnen namelijk met het identificeren van de klant en de kredietwaardigheid, waarbij we meerdere bronnen gebruiken, en volgen die relatie vervolgens in de loop van de tijd om zowel nieuwe kansen als risico’s tijdig te signaleren.

Voordelen

Door het Credit Risk Management te ondersteunen met software verhoog je de consistentie en vergt het enkel nog een inspanning van de medewerkers als er iets bijzonders aan de hand is. Het is bijna zonde om hier als organisatie niets mee te doen.