MA!N en Credit Management Software in 2018

Vorig jaar hebben we een blog gepubliceerd met hoe wij als CE-iT op dat moment naar Credit Management Software keken. Het overgrote deel van die blog is nog steeds van toepassing, maar er zijn ook dingen veranderd. Dat zijn zowel wensen van klanten, als doorontwikkelingen binnen de software zelf. Die ontwikkelingen richten zich meer en meer op technische aspecten die je als gebruiker niet altijd direct ziet.

Cloud

De cloud is inmiddels een redelijk uitgekauwde term, maar is springlevend en groeit snel. Dat geldt zowel in het algemeen, bij Microsoft is het bijvoorbeeld één van de belangrijkste pijlers qua groei, maar ook bij CE-iT als je kijkt naar het aantal gebruikers. Voor ons is de cloud een service die wij aanbieden aan klanten om eenvoudig gebruik te kunnen maken van onze software, want die software is onze kernactiviteit.

Onze cloud draait op Microsoft Azure, waarbij we gebruik maken van RemoteApp. Deze opzet combineert de voordelen van een cloud oplossing met die van een desktop applicatie. Klanten kunnen er overigens ook voor kiezen om de software ergens anders te laten draaien.

Communicatie met stakeholders

De manier waarop organisaties met klanten communiceren is aan het veranderen en dan vooral als het gaat om de communicatie met particulieren. We zien al een enige tijd een trend waarbij communicatie niet meer primair telefonisch of zelfs per email verloopt. Meer en meer ontstaan er andere kanalen die gebruikt worden voor communicatie. Denk bijvoorbeeld aan chat apps, bots en smart assistents.

Deze verschuiving heeft invloed op de behoefte van onze klanten. De afgelopen jaren hebben wij daarom veel tijd geïnvesteerd in slimme toepassingen binnen Outlook en Exchange, waarbij gebruikers hun werkzaamheden via Outlook uit kunnen voeren in plaats van binnen de software zelf, maar ook in de communicatie via portals en bots.

Een hiërarchie van klanten

Veel van onze klanten hebben een structuur waarbij een hoofddebiteur (moeder) meerdere subdebiteuren (dochters) heeft. In het financiële systeem wordt vaak gefactureerd aan de dochters, maar voor het credit management wordt gekeken naar de moeder. Binnen onze Credit Management Software kun je tegenwoordig een hiërarchie met verschillende niveau’s aanbrengen. Dit stelt je instaat om debiteuren centraal aan te manen, zicht te hebben op dochters en risico’s op groepsniveau vast te stellen.

Data verzameling binnen Credit Management Software

Het verzamelen van data veroorzaakt tegenwoordig vaak een nare bijsmaak doordat bedrijven als Facebook dat soms in extreme mate toepassen. Toch is het iets essentieels voor veel organisaties om het credit management goed en beter te laten functioneren.

MA!N leent zich uitstekend om data vanuit meerdere systemen te verzamelen en te verrijken met informatie die voorkomt uit de workflows die vanuit de applicatie worden uitgevoerd. Deze informatie kan enerzijds gebruikt worden voor het slim uitvoeren van werkzaamheden en anderzijds voor analyses en rapportages.

Er zijn nog tal van andere kleine ontwikkelingen geweest op het gebied van onze Credit Management Software. Wil je op de hoogte blijven van grote en kleine ontwikkelingen? Dan kun je ons volgen op LinkedIn of door een van de nog aan te kondigen kennissessies van dit jaar bij te wonen.